Ułatwienia dostępu

Wrześniowe zajęcia pozalekcyjne pod nazwą "Kreatywna Ortografia", współfinansowane przez Powiat Nakielski, skupiły się w tym miesiącu wokół wielkiej i małej litery.
Uczniowie przypomnieli sobie zasady pisowni wyrazów, a także poćwiczyli w praktyce przyswojone informacje.
W czasie naszych spotkań korzystaliśmy z materiałów zakupionych w ramach projektu, a także z przygotowanych ćwiczeń interaktywnych.
Ciekawym wydarzeniem w ramach tych zajęć była wycieczka do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie koło Torunia.
To interaktywne Muzeum zaprosiło nas do swojego gotyckiego wnętrza na podróż do krainy papieru i druku,
prezentując unikatowe zbiory pras drukarskich i jedyne w Polsce eksponaty. Uczniowie wzięli udział w warsztatach papierniczo-drukarskie,
które uzupełniły ich wiadomości z zakresu historii, sztuki i ekologii. Mieliśmy okazję sami wykonać papier, a także pisać używając prawdziwego pióra i atramentu.
A już w październiku, na zakończenie zajęć pozalekcyjnych czeka nas konkurs ortograficzny.

Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia
Kreatywna Ortografia