Ułatwienia dostępu

Chcielibyśmy podzielić się z Państwem radosną nowiną. Pod koniec roku szkolnego miało miejsce oficjalne otwarcie nowej sali terapeutycznej w naszej szkole. Sala Doświadczania Świata sfinansowana została z budżetu Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią na potrzeby rozwojowe naszych uczniów. Czerwona wstęga została przecięta przez Starostę nakielskiego pana Krzysztofa Błońskiego, członka zarządu powiatu pana Tomasz Miłowskiego i dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Szubinie pana Tomasza Lewandowskiego.

Drzwi zostały otwarte dla dzieci i rodziców w dniu Święta Szkoły 7 czerwca br. Zarówno dzieci, jak i rodzice byli pod dużym wrażeniem bogatego wyposażenia terapeutycznego i uroku podwodnego świata.

Tak wyposażona sala umożliwia dzieciom lepsze poznawanie i doświadczanie świata, ułatwia odbiór i interpretację bodźców pochodzących z otoczenia, a także zapewnia odprężenie, wyciszenie i wypoczynek. Osoby z niej korzystające na nowo postrzegają świat, bardziej spontanicznie i osobiście. Sala ta, to świat przeżyć, w którym dziecko czuje się dobrze, ma swobodę i możliwość wyboru bodźców oraz czas koncentrowania się na nich. Bodźce pozwalają na odpoczynek, połączony z biernym ich odbiorem. Sala ta ma również za zadanie zapewnić komfort psychofizyczny i bezpieczeństwo, wprowadzić w stan relaksacji, odprężenia i wyciszenia, zachęcić do nawiązywania kontaktu. Przebywanie w Sali Doświadczania Świata jest indywidualnie dostosowywane do potrzeb i możliwości dziecka, dlatego 100% uczniów naszej szkoły może być zaopiekowane taką formą terapii. W Sali Doświadczania Świata zmierzamy z jednej strony do aktywizacji uczestnika poprzez stymulację wielozmysłową, z drugiej zaś do osiągnięcia efektu relaksacji, wyciszenia, uspokojenia. Terapia w Sali Doświadczania Świata ogranicza zachowania agresywne lub autoagresywne, różnorodność oferowanych bodźców odciąga dzieci od zachowań niepożądanych, które na co dzień dezorganizują zajęcia i uniemożliwiają im prawidłowe funkcjonowanie. Dzieci nadpobudliwe wyciszają się i uspokajają, natomiast dzieci bierne i zahamowane wykazują większą aktywność, zainteresowanie oraz chęć poznawania i działania. Terapia ta umożliwia nawiązanie bezpośredniego kontaktu z dziećmi w spektrum autyzmu, poprawia samopoczucie, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, doskonali spostrzeganie oraz rozwija zainteresowania, wywołuje zadowolenie i ułatwia pokonywanie lęku.

Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata
Sala Doświadczania Świata