Ułatwienia dostępu

Bierzemy udział w II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Angielski jest fun-tastyczny”.
Głównym celem projektu jest pokazanie uczniom jak ważna w naszych czasach jest znajomość języka angielskiego,
rozbudzenie zainteresowania krajami anglojęzycznymi oraz zapoznanie dzieci i nauczycieli z ideą dwujęzycznego nauczania.
Projekt jest zgodny z obowiązującą podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,
a także z ósmym kierunkiem polityki oświatowej MEiN na rok 2023/2024:
„Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli,
ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.
Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci,
w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.”

angielski 1